Byggsäck Medium

Byggsäck Medium - lastas med max 1250 kg 

 

  Tänk på:

Att säcken måste gå att stänga.

Att du inte får lasta glas, eftersom den då går sönder.

Att placera säcken så den är lätt tillgänglig för kranbilen.