Om oss

Tysslinge Åkeri AB är ett av Stockholms största åkerier. Vi finns utanför Södertälje och erbjuder allt från enstaka containers till helhetslösningar för både små och stora företag inom återvinning och avfallshantering. 

Vår långa erfarenhet i branschen borgar för hög kvalitet på våra tjänster. 

 

Hur vi blev till

Företaget grundades 1955 av bröderna Göran, Bertil och Lars Eriksson. Det var då ett litet åkeri som framför allt de senaste 10 åren har vuxit från ett fåtal lastbilar till att vara ett av Stockholms största åkerier med över 60 anställda och transporter som rullar över hela Storstockholm. Ny ägare av företaget är Tobias Tegelby som själv varit verksam i bolaget sedan mitten av 90-talet.

  

Miljö- och kvalitetsledningssystem

Tysslinge Åkeri AB är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015. Hela verksamheten omfattas av certifieringen och vi ställer också krav på våra leverantörer när det gäller vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Kvalitet

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi alltid med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på detta är vi sedan 2009 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss, inte minst pga. den miljöpåverkan lastbilar och stora maskiner har. Tysslinge Åkeris miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015 - en internationell standard för miljöledningssystem.  

Filer

  • Certifikat som intygar att Tysslinge Åkeri uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015