Farligt avfall i Strängnäs

Fredag 17 januari 2020

Det öppnas en helt ny möjlighet i Strängnäs för företagare som har farligt avfall. Det via Seka miljöteknik – i samarbete med Tysslinge Återvinning Strängnäs som etablerade sig som granne med Sevab Kvitten för ca ett år sedan.

Där ställer Seka från och med den 16 januari en lastbil varje torsdag förmiddag, för insamling av miljöfarligt företagsavfall som spillolja, färger, rengöringsmedel och elektronik.

 

 Läs mer på Ekuriren