Prisjustering

Torsdag 22 december 2022

Nya prislistor börjar gälla från 1:a Jan-2023 på alla Tysslinges avfallsanläggningar.

Generellt stiger prisbilden något för att kompensera ökad kostnadsbild under 2022 på diesel, el och höjda räntor.

Vidare påverkas prisbilden av höjd skatt på deponering samt att skatten på avfallsförbränning sänks men samtidigt ökar kostnaderna för utsläppsrätter vilket är en kostnad som påförs bl.a. avfallsförbränning för att kompensera för miljöbelastning.

 

För att få information om erat företags nya prisbild så kontakta oss genom

info@tysslingeakeri.se