Byggsäck Mega 2 m3

Byggsäck 2 m3 - lastas med max 1000 kg (ej fyllnadsmassor) 

 

Tänk på:

Att säcken måste gå att stänga.

Att du inte får lasta glas, eftersom den då går sönder.

Att placera säcken så den är lätt tillgänglig för kranbilen.