Tjänster

Vi erbjuder allt från enstaka containrar till helhetslösningar för både små och stora företag inom återvinning och avfallshantering. Genom vår egen återvinningsanläggning erbjuder vi en hög flexibilitet och service gällande hämtning av avfall. På anläggningen sorterar vi det mesta av det vi hämtar.

Vi är rustade för framtiden

För att ytterligare effektivisera verksamheten och öka kundservicen har vi investerat i ett nytt datoriserat ordermottagningssystem. Som en del i utvecklingen av verksamheten har vi även upprättat ett verksamhetssystem enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Detta är ett steg i vårt aktiva miljö- och kvalitetsarbete. Läs mer om vårt arbete med miljö och kvalitet här.

Helhetslösningar med kunden i fokus

När du anlitar oss får du den service och kvalitet som vi vet att du förväntar dig och förtjänar, du kan lita på att vi utför det vi åtar oss. När du ringer in och beställer hämtning av ditt avfall, tar vi reda på de rådande förutsättningarna och skräddarsyr en lösning efter dina behov.