Fordon

Lastväxlare

Lastväxlaren har en kraftig lyftarm med en krok som kopplas mitt på containern och drar upp den på bilen. Den kan även tippas som ett vanligt flak. Denna typ av flak används med fördel till större rivningar, gårdsstädningar men även vid köp av material. Tysslinge Åkeri har 13 lastväxlare med släp som kör bygg- och rivningssopor i Stockholm med omnejd. Vi har även ett antal maskinflak med möjlighet att transportera maskiner mellan arbetsplatser.

Liftdumper

Liftdumpern består av två lyftarmar, en på varje sida om containern. Lyftarmarna kopplas via kedjor i fästen på containerns sidor. Containern lyfts sen i helt horisontellt läge upp på bilen. Denna typ av flak används med fördel till mindre rivningar, eller till platser där utrymmet är begränsat eller underlaget ömtåligt. Tysslinge Åkeri har 4 liftdumpers.

Betongbil

Tysslinge Åkeri har 16 betongbilar som dagligen kör betong till stora arbetsplatser men även till privatpersoner på uppdrag av Thomas Betong, Skanska eller Swerock.

Kranbil

Tysslinge Åkeri har 4 kranbilar med lastväxlarflak. Kranbilen gör tunga lyft och kör transporter med jord, sten eller grus. Den har en skopa och är till hjälp när materialet ska portioneras där du vill ha det. Den lyfter också grenar, ris och stubbar, som sedan kan transporteras bort. Den har även en pallyft och transporterar med lätthet pallar, plank eller annat byggmaterial. Kranbilen hämtar även sopor som lastas i någon av våra byggsäckar.

Trailer

Vi kör åt större rivningar och flyttar stora mängder material, såsom betong, grus och jord. Tysslinge Åkeri har 5 trailers.

Schakt- och tippbil

Tysslinge Åkeri har 17 schakt- och tippbilar som dagligen kör material för BST AB åt bland annat Skanska AB. Några tippbilar går även regelbundet åt Peab Asfaltsverk.

Flisbil

Tysslinge Åkeri har två flisbilar som bland annat förser Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje med flis.