Prisjusteringar görs efter regeringsbeslut

Torsdag 27 februari 2020

Prisjustering på avfall efter regeringens beslut om ny skatt på förbränning.

 

Till följd av den nya skatten kommer Tysslinge Åkeri och Tysslinge Återvinning att justera sina priser från 2020-03-01 enligt följande:

Ökning med 75 kr/ton för brännbara fraktioner

Ökning med 40 kr/ton för osorterade fraktioner

 

Bakgrund

I December, 2019-12-11 beslutades om en ny lag gällande skatt på förbränning av avfall.

Regeringen anser trots avrådan från de flesta remissinstanser att en skatt på avfall som förbränns skall införas.

Regeringen gör bedömningen att det i ljuset av de nationella klimatmålen som riksdagen beslutat om är angeläget att arbeta för att minska utsläppen från svenska anläggningar och att lagen är ändamålsenlig i detta avseende.

Lagen träder i kraft den 1:a April 2020 och skall i ett första skede betalas med 75 kr/ton under perioden 2020-04-01 till 2020-12-31, för att sedan ytterligare höjas i två steg under de kommande åren.

 Anledningen till att Tysslinge väljer att höja sina priser en månad innan den nya lagen börjar är att en viss lagring av material är nödvändig i vår verksamhet.