Prishöjningar 2019

Torsdag 20 december 2018


Under 2018 har kostnaderna för transporter stigit som t.ex. diesel, löner och reparationer & underhåll vilket gör att Tysslinge Åkeri genomför prisökningar på ca 5 procent för genomförda transporter från årsskiftet.

Även priserna för att avsätta material har stigit under året vilket gör att Tysslinge Åkeri höjer priserna för asbest och deponi med ca 2%.