Nyheter på avfallsanläggningen.

Söndag 29 november 2015

  • Hus för transportledning, omklädningsrum för anläggningspersonal mm.
    Hus för transportledning, omklädningsrum för anläggningspersonal mm.
  • Ny våg
    Ny våg
Arbetet med vågen fortskrider på vår avfallsanläggning. Här kommer transportledningen att trivas.
Vi beräknar att kunna ta vågen i bruk efter årsskiftet 2015/2016. Transportledningen flyttar till nya lokaler under första kvartalet 2016.