Ny vägdragning på återvinningsanläggningen.

Torsdag 2 juni 2016

I början på nästa vecka, troligtvis redan från tisdag kommer vi att leda om trafiken inne på anläggningen.
Den tidigare infartsvägen till nedre produktionsytan kommer att stängas av och all trafik in och ut kommer att ske över den tidigare utfartsvägen som nu är två filig.
Syftet med att stänga av den tidigare infartsvägen är att vi bygger en ny in/ut fart, för att sedan kunna bredda containerplan och rangerytan.
 
Vi hoppas på överseende vid eventuella trafikstörningar.